منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ارسال email alerts از لینوکس

وظیفه مدیر سرور بررسی نمودن و اطمینان از عملکرد درست سرور و سرویس های آن است. مدیران باید به سرور متصل شده (یا از راه دور و یا به صورت محلی) و از عملکرد درست سرور اطمینان کسب کنند. اما می توان به گونه ای عمل کرد که نیاز به اتصال دائمی به سرور و […] ادامه مطلب