منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایجاد جداول در MySQL

 یکی از اصلی ترین اشیا پایگاه داده ها، جداول هستند که اطلاعات را در خود ذخیره می کنند. جداول از ستون ها و سطرها تشکیل شده اند. هر جدول پایگاه داده در مورد یک موجودیت از محیط است و هر سطر نمونه ای از آن موجودیت را بیان می کند. یک محیط می تواند بیمارستان، […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایجاد TRIGGER در MySQL

TRIGGER ویژگی است که از MySQL 5.0.2 به بعد به MySQL اضافه شد و شی است با نامی منحصر به فرد که در اسکیما ذخیره می شود. TRIGGER تنها بر روی جدول های دایمی قابل تعریف است و نمی توان آنرا بر روی جدول های موقتی یا Temporary Table یا View ها تعریف کرد. TRIGGER […] ادامه مطلب