منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیدا کردن فهرستی از کاربران و مجوز های آنها در MySQL

در هر سیستم پایگاه داده ای، هر کاربر دارای مجوز هایی برای انجام فعالیت های داده شده به او است. در MySQL یک Database به نام mysql وجود دارد که شامل جدولی به نام users می باشد که فهرستی از تمامی کاربران مجود در سیستم پایگاه داده را ذخیره کرده است. در MySQL هر حساب […] ادامه مطلب