منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونگی راه اندازی ( NFS (Network File System در RHEL/CentOS/Fedora و Debian/Ubuntu

(NFS (Network File System اساساً برای به اشتراک گذاری فایل‌ها و پوشه‌ها بین سیستم‌های Linux/Unix به وسیله‌ی Sun Microsystems در سال ۱۹۸۰ توسعه یافته شده است.NFS اجازه میدهد فایل سیستم‌های محلی خود را بر روی یک شبکه و میزبان‌های راه دور برای تعامل ، به عنوانی که آن‌ها به صورت محلی در یک سیستم مشابه […] ادامه مطلب