منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب اوراکل 11g R2 در اوراکل لینوکس 6.3

برای نصب اوراکل می توانیم از توزیع لینوکسی Oracle Linux 6.3 استفاده کنیم. برای نصب اوراکل نیاز به انجام برخی از تنظیمات در توزیع لینوکسی می باشد. در دیگر توزیع ها می توانید این تنظیمات را بصورت دستی اعمال کنید ولی در Oracle Linux 6 بسته oracle-rdbms-server-11cR2-preinstall وجود دارد که تمامی تنظیمات مورد نیاز را […] ادامه مطلب