منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Oracle database Start/Shutdown

یک پایگاه داده، مجموعه ای Datafiles, Control Files, Redo Log Files و غیره هستند و Instance مجموعه ای از فرایند های پس زمینه مانند : DBWR, PMON, SMON, LGWR و غیره به همراه ناحیه ای از حافظه اصلی که SGA نامیده می شود. instance به پایگاه داده دسترسی دارد و از آن استفاده می کند […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تفاوت Instance و Database در اوراکل

دو واژه instance و database در پایگاه داده اوراکل برای بیان دو مجموعه، از ساختار های متفاوت، به کار می روند. instance و database دارای ساختار های متفاوتی هستند. instance از ناحیه ای از حافظه اصلی به نام System Global Area یا SGA و تعدادی فرایند پس زمینه تشکیل شده است. SGA بعنوان بخشی از […] ادامه مطلب