منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستور sqlldr برای Load یا بارگذاری داده ها در پایگاه داده

در استفاده از اوراکل گاهی اوقات مجبور هستید که داده ها را از درون فایلی به جداول آپلود (بارگذاری) کنید. به طور مثال می خواهید فایل هایی را در ستون های داده ای BLOB یا CLOB درون جدول آپلود (Load) کنید. برای این منظور می توانید از SQL*Loader (دستور sqlldr) استفاده کنید. sqlldr از محتویات […] ادامه مطلب