منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بدست آوردن اطلاعات از datafile ها

داده ها در پایگاه داده اوراکل در فایل های فیزیکی به نام datafile ذخیره می شوند. datafile ها از بلاک های رسانه ذخیره سازی (دیسک) تشکیل شده اند و هر کدام به یک Tablespace اختصاص داده شده اند. در زمان ایجاد یک Tablespace می تواند چندین datafile داشته باشد که دارای یک اندازه آغازین (Initial […] ادامه مطلب