منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Fast Recovery Area چیست و تنظیم آن در اوراکل

Fast Recovery Area یا FRA محلی برای ذخیره فایل های مرتبط با Recovery است که بر اساس مقدار دهی پارامتر هایی، تنظیم می شود. تمامی فایل هایی که برای ترمیم یک پایگاه داده مورد نیاز هستند (مانند Control File ها) در این محل ذخیره می شوند. محل تعیین شده بعنوان FRA بصورت ترکیبی برای چند […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

SCN در اوراکل چیست

SCN یا System Change Number عددی همواره افزایشی که دقیقا لحظه ای را در پایگاه داده مشخص می کند. در زمان Recovery پایگاه داده بسیار لازم می باشد. در واقع SCN عددی است که توسط DBMS اوراکل، برای ثبت تغییرات در پایگاه داده، ایجاد می شود. هرگاه در پایگاه داده تغییراتی (توسط SQL) ایجاد شود، […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تفاوت اسکیما ها و کاربران در اوراکل

یک اسکیما مجموعه ای از ساختارهای منطقی و اشیا پایگاه داده است. هر اسکیما تحت مالکیت یکی از کاربرن اوراکل می باشد و می تواند نامی مشابه با نام کاربر (مالک اسکیما) دارد. کاربر SYS مالک اسکیمای SYSDBA و تمامی اشیا آن می باشد. هر کاربر مالک یک اسکیما است و اشیا اسیکما می توانند […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تفاوت میان اسکیما های (کاربران) SYS و SYSTEM

دو کاربری که بصورت پیشفرض در هنگام نصب هر پایگاه داده اوراکل نصب می شوند، sys و system هستند. (البته تعدادی کاربر دیگر نیز ایجاد می شوند که آنها بصورت پیشفرض Lock هستند) کاربر sys که در اوراکل 11g به بعد باید با مجوز SYSDBA به پایگاه داده مصتل شود. sys دارای بالاترین سطح دسترسی […] ادامه مطلب