منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تفاوت مجوز های SYSDBA و SYSOPER در اوراکل

کاربران می توانند با سطوح متفاوتی از مجوز ها به پایگاه داده مصتل بشوند. دو مجوز مدیریتی پایگاه داده اوراکل که برای مقاصد خاص استفاده می شوند : SYSDBA و SYSOPER است. هر کدام سطحی از دسترسی ها را دارند. بیشترین سطح دسترسی تحت مجوز SYSDBA می باشد. کاربری که با مجوز SYSDBA به پایگاه […] ادامه مطلب