منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خطای ora-19809 در هنگام گرفتن پشتیبان در اوراکل

FRA یا Fast Recovery Area با تنظیم دو پارامتر می تواند محل پیشفرض بر روی دیسک برای ذخیره سازی فایل های مربوط به پشتیبان های RMAN باشد. به طور مثال وقتی دستور زیر را در محیط RMAN اجرا کردم با خطا های 19809 و 19804 رو به رو شدم که این به دلیل کمبود فضای […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستور sqlldr برای Load یا بارگذاری داده ها در پایگاه داده

در استفاده از اوراکل گاهی اوقات مجبور هستید که داده ها را از درون فایلی به جداول آپلود (بارگذاری) کنید. به طور مثال می خواهید فایل هایی را در ستون های داده ای BLOB یا CLOB درون جدول آپلود (Load) کنید. برای این منظور می توانید از SQL*Loader (دستور sqlldr) استفاده کنید. sqlldr از محتویات […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Control File چیست

Control File یک فایل دودویی کوچک که اطلاع هایی از سیستم را نگه می دارد. این اطلاع ها شامل نام پایگاه داده، وضعیت پایگاه داده، آخرین مقدار SCN، مسیر فایل های فیزیکی (Data Files)، مسیر فایل Redo Log، و در صورت وجود Backup های RMAN مسیر آنها را مشخص می کند. در صورتی که بطور […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Password File در اوراکل چیست

چرا وقتی می خواهیم یک پایگاه داده را startup کنیم در حالیکه پایگاه داده shutdown است نمی توانیم با کاربر SYSTEM وارد شویم ولی با SYS می توانیم وارد شویم. جز اینکه تنها کاربر با مجوز SYSDBA می تواند پایگاه داده را startup یا shutdown کند (مانند SYS) ولی توجه کنید که پایگاه داده shutdown […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جدول های فقط خواندنی در اوراکل

از اوراکل 11g به بعد امکان قرار دادن جدول ها بطور مجزا در حالت فقط خواندنی یا Read Only فراهم شد. تا پیش از نسخه 11g باید برای Read Only کردن جدول یا کل پایگاه داده یا Tablespace‌ ای که جدول در آن است را در حالت Read Only قرار می گرفت. دو حالت برای […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تعریف ستون مجازی در جدول های اوراکل

پس از انتشار اوراکل 11g امکان ایجاد ستون های مجازی در جدول های اوراکل فراهم شده است. این ستون ها مانند هر ستون نرمال دیگری هستند با این تفاوت که بصورت Read Only بوده و توسط DDL ها تغییر نمی کنند. مقدار این ستون ها بر روی دیسک ذخیره نمی شوند بلکه در زمان اجرا […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Oracle database Start/Shutdown

یک پایگاه داده، مجموعه ای Datafiles, Control Files, Redo Log Files و غیره هستند و Instance مجموعه ای از فرایند های پس زمینه مانند : DBWR, PMON, SMON, LGWR و غیره به همراه ناحیه ای از حافظه اصلی که SGA نامیده می شود. instance به پایگاه داده دسترسی دارد و از آن استفاده می کند […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خطای اوراکل : ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress

در صورتی که پایگاه داده را بصورت نادرست Shutdown کنید، پس از ورود مجدد به سیستم و در زمان اتصال به پایگاه داده اوراکل، خطای ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress نشان داده می شود (مانند شکل زیر). برای رفع این مشکل باید با مجوز SYSDBA به پایگاه داده متصل شده و نخست پایگاه […] ادامه مطلب