منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آشنایی با PL/SQL – مقدمه ای بر PL/SQL

PL/SQL برگرفته از Procedural Language extension of SQL که ویژگی رویه نویسی (procedural) زبان های برنامه نویسی همراه با SQL را فراهم کرده است. هر برنامه PL/SQL شامل بلاک های PL/SQL است که خود شامل دستور های SQL و PL/SQL می باشد. با PL/SQL امکان تعریف متغیرها، ثابت ها، پروسیجرها و توایع و استفاده از […] ادامه مطلب