منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

BasicFile در مقابل SecureFile در اوراکل

این دو فایل برای ذخیره سازی فایل های LOB یا Large Object File ها به کار می روند و در اوراکل 11g1 هر دو قابل استفاده هستند، اما بطور پیشفرض در 11g از هنوز از BasicFile استفاده می شود. SecureFile ها با ویژگی های جدیدی نسبت به BasicFile ها از اوراکل 11g به بعد معرفی […] ادامه مطلب