منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خطای ora-19809 در هنگام گرفتن پشتیبان در اوراکل

FRA یا Fast Recovery Area با تنظیم دو پارامتر می تواند محل پیشفرض بر روی دیسک برای ذخیره سازی فایل های مربوط به پشتیبان های RMAN باشد. به طور مثال وقتی دستور زیر را در محیط RMAN اجرا کردم با خطا های 19809 و 19804 رو به رو شدم که این به دلیل کمبود فضای […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خطای اوراکل : ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress

در صورتی که پایگاه داده را بصورت نادرست Shutdown کنید، پس از ورود مجدد به سیستم و در زمان اتصال به پایگاه داده اوراکل، خطای ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress نشان داده می شود (مانند شکل زیر). برای رفع این مشکل باید با مجوز SYSDBA به پایگاه داده متصل شده و نخست پایگاه […] ادامه مطلب