منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۶۴

جلسه شصت و چهارم شیراز لاگ روز شنبه ۵ تیرماه ۹۵ برگزار شد. در این جلسه جناب مهندس فیروزی مقدماتی در مورد شبکه های کامپیوتری ارائه دادند. مواردی مانند معماری ۷ لایه OSI و معماری ۵ لایه TCP/IP را معرفی کرده و سپس در مورد هر یک از معماری ها و وظایف هر یک از […] ادامه مطلب