منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

own cloud – جایگزین امن google drive

اول یه پی نوشت: متن اولیه که نوشتم خیلی طولانی بود، دیدم دلیلی وجود نداره اینهمه الکی باشه، مستقیم اصل قضیه رو نوشتم. وقتی اطلاعات کاربر در SkyDrive و DropBox و Google Drive به هیچ وجه امن نیست و کاربر هم نیاز به یک سیستم cloud داره به نظرم بهترین راه حل self host کردن […] ادامه مطلب