منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پارتیشن بندی دیسک در openSUSE با رابط گرافیکی YaST

در تمامی توزیع های لینوکسی دو ابزار fdisk و parted برای پارتیشن بندی و مدیریت دیسک ها وجود دارند. openSUSE به واسطه رابط گرافیکی قدرتمند آن یعنی YaST امکان پارتیشن بندی دیسک ها را توسط ابزار گرافیکی خودش فراهم کرده است. البته ابزار گرافیکی پارتیشن بندی GParted که در تمامی توزیع های لینوکسی قابل استفاده […] ادامه مطلب