منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کد و الگوریتم هشت وزیر (n queens) با روش عقبگرد با ++C

یکی از معروف ترین سوال ها برای آموزش الگوریتم و روش عقبگرد  (Backtraking)  مسیله هشت وزیر یا n queens  است که علاوه بر سادگی زیبایی خاصی هم دارد . مسیله…

Related Posts:

ادامه مطلب