منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

باگ امنیتی جدید در Bash سرور های لینوکسی (CVE-2014-6271)

به نام خدا دیروز از طرف redhat یک اعلامیه منتشر شد که در Bash های ورژن زیر مشکل امنیتی است . در قسمت Fixed Package نسخه هایی را می بینید که هیچ مشکل امنیتی ندارند اما به هر حال دوستان با کد و روش داده شده حتما تست کنند.   Product/Channel Fixed in package Remediation details Red Hat Enterprise Linux 7 bash-4.2.45-5.el7_0.2 Red Hat Enterprise Linux Red Hat Enterprise Linux 6 bash-4.1.2-15.el6_5.1 Red Hat Enterprise […] ادامه مطلب