منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بازگشت به گذشته با Cool Retro Term

اگر از ظاهر محیط  ترمینال در لینوکس خسته شده اید وقت آن است دستی به سر و روی آن بکشید.Cool Retro Term دقیقا برای همین امر ایجاد شده است . این برنامه میتواند شما را به زمان گذشته ببرد، زمانی که هنوز صفحه نمایش کاتدیک برای خود برو و بیایی داشتند. احتمالا در بعضی از […] ادامه مطلب