منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

SUSE Linux Enterprise 12 منتشر شد

روز گذشته نسخه ۱۲ توزیع گنو/لینوکس سوزه مخصوص انترپرایز […] ادامه مطلب