منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مهارت های Linux System Administration ها در حال تغیر است

آخرین باری که یک کرنل را کامپایل کردید کی بود؟ برای بیشتر، نسل جدیده مدیران سیستم (Linux admins) جواب خیلی مشخص است، هرگز! و من یکی از آنها هستم! البته درصورتی که چند باری را که تفریحی این کار را انجام دادم به حساب نیاوریم و البته در نهایت هم هیچ دلیلی برای داشتن یک … ادامه خواندن مهارت های Linux System Administration ها در حال تغیر است
ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

عمومی‌کردن بانک‌اطلاعاتی برای استفاده سایرکاربران

یه وقتایی هست که می‌خوایم دیتابیس رو ببریم رو حالتی که از نظر عموم کاربران در دسترس نیست در واقع دیتابیس تو این حالت open ایت ولی فقط برای ادمین‌های قدرمتند اوراکل open است. اصطلاحاً به این ادمین‌ها ادمین‌های restrictED گفته می‌شود.(یعنی ادمین‌هایی که می‌خوان با دسترسی مشخص به دیتابیس وصل بشوند)

با زدن دستور زیر دیتابیس ما به حالت restrict می‌رود:حالت یواشکی  (روی کاربران جاری اثر ندارد و هیچ کس به جز خود شما و کاربر SYS دسترسی به دیتابیس را ندارد)

alter system enable restricted session;

اگر خواستیم از این حالت خارج بشیم به شکل زیر عمل می‌کنیم:

alter system disable restricted session;

س: چه کاربرانی می‌توانند تو مد restric به دیتابیس وصل بشوند؟

ج: فقط کاربرانی که role زیر را داشته باشند می‌توانند به دیتابیس وصل شوند:

grant sysdba to [USER];

نکته: role کاربر system به صورت پیش‌فرض dba و role کاربر sys به صورت پیش‌فرض sysdba است:

system = dba
sys = sysdba

بردن به حالت یواشکلی (روی کاربران جاری اثر ندارد و فقط مدیران(role dba) دسترسی دارند):

alter system quiesce restricted;

خارج کردن از این حالت:

alter system unquiesce;

ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نسخه جدید توزیع IPFire 2.13 Core 73

IPFire که یک توزیع برای استفاده به عنوان Firewall (دیورا آتش) و router می باشد شامل ابزارهای بسیار کارآمد برای مدیران سیستم و شبکه می باشد. نسخه ی جدید IPFire … ادامه

مطالب مرتبط :

  1. نسخه جدید توزیع IPFire 2.13 Core 68 منتشر شد
  2. انتشار نسخه جدید توزیع IPFire 2.13 Core 71
  3. توزیع IPFire 2.11 Core 56 منتشر شد

ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد