منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستور pgrep برای پیداکردن شناسه فرایند ها

دستور pgrep برای پیدا کردن اطلاعات یک فرایند مانند شناسه یا مالک آن توسط نام فرایند مورد استفاده قرار می گیرد. اغین دستور  بر اساس نام یا الگویی که به آن داده شده، در میان فرایند های فعال و در حال اجرا جستجو می کند و خروجی را نشان می دهد. بطور مثال می خواهیم […] ادامه مطلب