منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

useradd vs adduser

توی سیستم‌های لینوکس و یونیکس برای ایجاد کاربر جدید یا تغییر در کاربر دوتا دستور داریم. یکیش useradd هست و بعدیش adduser. تفاوشتون از هیچ تا خیلی‌یه که بستگی به دستور adduser داره. چطورش رو عرض می‌کنم. useradd یه دستور طبیعی یونیکس/لینوکس هست و به صورت دیفالت موقع نصب کامپایل و نصب می‌شه ولی adduser […] ادامه مطلب