منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اگر همه‌ی توزیع‌ها لینوکس هستند پس تفاوت بین آن‌ها در چیست؟

وقتی به یک کاربر ،اولین بار لینوکس معرفی می‌کنی ممکن است که به شما بگویند که درحال استفاده از لینوکس هستند اما به سرعت میفهمند که به آن‌ها چیز دیگری گفته می‌شود.بله Ubuntu, Fedora, Linux Mint, Debian, openSUSE و خیلی دیگر ،مدل‌های مختلفی از لینوکس یا”توزیع‌های لینوکس” هستند.اگر یک مقدار فکر کنید احتمالاً از خود […] ادامه مطلب