منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

راهنمای نصب ZSH

zsh یکی از شل هاییه که می تونید بجای BASH توی لینوکس از اون استفاده کنید.

 

zsh

ادامه مطلب
ادامه مطلب