منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

CBT Nuggets CEH v8


در دنیای مجازی همواره امکان نفوذ به شبکه و انواع سیستم‌های کامپیوتری و ... وجود دارد و برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقات زیان‌باری از جانب نفوذگران، باید با طرز تفکر، روش‌ها، تکنیک‌ها، ترفندها، ابزارهای مورد استفاده‌ی هکران و بسیاری فرایندهای ضدنفوذ و ضدهک آشنا بود تا بتوان ایمنی‌های لازم را پیاده‌سازی کرد. آموزش‌های مربوط به مدرک هکر اخلاقی Certified Ethical Hacker (CEH) کاربران گوناگونی که با امور امنیتی سر و کار دارند را با انواع رویکردها، تکنیک‌ها، راه‌ها، برنامه‌ها، ابزارها و ترفندهای نفوذی هکران آشنا می‌کند. آموزش ارائه شده نسخه‌ی هشتم و بصورت گام‌به‌گام بوده و تمامی مفاهیم مورد نیاز را در حوزه‌ و آزمون مربوطه پوشش داده است؛ موارد مهمی چون هک کردن سیستم، حملات شبکه، هک کردن برنامه‌های وب، رمزنگاری و... .

آموزش به زبان انگلیسی می باشد

سرفصل مطالب :

1. Course Introduction (00:04:24)
2. Introduction to Ethical Hacking (00:20:06)
3. Terms and Types of Hackers (00:27:02)
4. Virtualization (00:26:53)
5. Linux (00:36:42)
6. Reconnaissance: Overview (00:17:27)
7. Reconnaissance: Powerful Resources (00:32:04)
8. Footprinting and Countermeasures (00:28:32)
9. Social Engineering (00:37:29)
10. Scanning Overview (00:38:25)
11. Scanning Demos (00:48:55)
12. Enumeration (00:47:32)
13. Cracking Windows Passwords (00:37:26)
14. Password Principles and Cracking Linux Passwords (00:27:36)
15. System Hacking: ADS and Steganography (00:23:31)
16. System Hacking: Keyloggers and Metasploit (00:25:07)
17. Malware (00:36:22)
18. Hack-O-Rama: Armitage, RAT and Netcat (00:39:16)
19. Hack-O-Rama: Rootkits and Trojans (00:25:01)
20. Sniffing Overview (00:25:04)
21. Sniffing Demos (00:21:57)
22. Denial of Service (00:34:03)
23. Hijacking (00:29:48)
24. Hacking Web Sites and Web Apps: Overview (00:26:42)
25. Hacking Web Sites and Web Apps: Demos (00:30:20)
26. Cryptography (00:39:52)
27. IDS (00:18:04)
28. Snort and Honeypots (00:21:09)
29. Wireless Overview (00:28:29)
30. Wireless Demos (00:14:27)


دانلود CBT Nuggets CEH v8


رمز فایل : www.graymind.ir
برچسب ها : , , , ,