منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

cloud گوگل از لینوکس اجتناب می کند در حالی که Gnome مشغول یکپارچه سازی درایو بومی خود

cloud گوگل از لینوکس اجتناب می کند در حالی که Gnome مشغول یکپارچه سازی درایو بومی خود

cloud 1133601 100005806 large

پس از سالها حرف و حدیث و قولهای بدون پشتوانه ی گوگل مبنی بر ساپورت لینوکس ، Gnome برای یکپارچه سازی گوگل درایو با سیستم خود دست بکار شده است.با وجود قولهای مکرر سالهای اخیر و تصاویر انتشار یافته که نشان از نقش افرینی گوگل درایو بر روی ubuntuخبر میداد ، گوگل هنوز گوگل درایو را برای لینوکس ارائه نداده است.



برچسب ها :