منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

CrashPlan : ابزاری چند سطحی در محل ، خارج از محل و راه حلی برای Cloud Backup

نوشته شده توسط بهروز ورزنده.

Crashplan یک نرم افزار backup گیری متن باز و توسعه یافته بر اساس code42 یک شرکت نرم افزار آمریکایی می باشد. نسخه ی ابتدایی آن سال ۲۰۰۷ در بازار منتشر شد. Crashplan راه حل ایده آل backup گیری برای شرکت های متوسط یا بزرگ تجاری می باشد . این نرم افزار می تواند از سیستم های راه دور ، سیستم های محلی و دستگاه های خارجی و حتی Cloud نسخه backup تهیه کند .

برای نصب این نرم افزار گام های زیر را انجام دهید .

گام اول : ابتدا آخرین نسخه ی آن را از سایت مرجع خودش دانلود کرده و سپس آن را در محل مورد نظر استخراج می کنیم و سپس به پوشه استخراج شده رفته و دستور زیر را برای نصب وارد می کنیم .
سایت اصلی : www.code42.com/crashplan/

cd CrashPlan-install/
sudo ./install.sh

گام دوم : در هنگام نصب سوالاتی از شما پرسیده می شود ، برای تست اولیه همان پیش فرض برای نصب کافی است . مطابق زیر عمل کنید .

Welcome to the CrashPlan Installer.

Press enter to continue with installation.

Validating environment...
detected root permissions
49581 blocks

You must review and agree to the EULA before installation.

Press enter to read the EULA.
CODE 42 END USER LICENSE AND SUBSCRIPTION AGREEMENT (CRASHPLAN/CRASHPLAN+)
Effective Date: January 16, 2013
====================================================================

IMPORTANT:

PLEASE READ THIS END USER LICENSE AND SUBSCRIPTION AGREEMENT<a href="http://linuxseason.ir/wp-content/uploads/2014/06/CrashPlan-_013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8058" src="http://linuxseason.ir/wp-content/uploads/2014/06/CrashPlan-_013.jpg" alt="CrashPlan-_013" width="796" height="611" /></a>

<a href="http://linuxseason.ir/wp-content/uploads/2014/06/CrashPlan-_014.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8059" src="http://linuxseason.ir/wp-content/uploads/2014/06/CrashPlan-_014.jpg" alt="CrashPlan-_014" width="1280" height="776" /></a>

<a href="http://linuxseason.ir/wp-content/uploads/2014/06/CrashPlan-_015.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8060" src="http://linuxseason.ir/wp-content/uploads/2014/06/CrashPlan-_015.jpg" alt="CrashPlan-_015" width="1280" height="776" /></a>

<a href="http://linuxseason.ir/wp-content/uploads/2014/06/CrashPlan-_016.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8061" src="http://linuxseason.ir/wp-content/uploads/2014/06/CrashPlan-_016.jpg" alt="CrashPlan-_016" width="1280" height="776" /></a>

<a href="http://linuxseason.ir/wp-content/uploads/2014/06/CrashPlan-_017.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8062" src="http://linuxseason.ir/wp-content/uploads/2014/06/CrashPlan-_017.jpg" alt="CrashPlan-_017" width="1280" height="776" /></a>
CAREFULLY. YOU WILL HAVE ACCEPTED THIS END USER LICENSE AND SUBSCRIPTION
AGREEMENT IF YOU: 1) DOWNLOAD, INSTALL, ACTIVATE, SUBSCRIBE TO OR USE CODE 42
PRODUCTS AND SERVICES; OR 2) CLICK THE �I ACCEPT� BUTTON ASSOCIATED WITH THIS
END USER LICENSE AND SUBSCRIPTION AGREEMENT (�AGREEMENT�).

This Agreement is a legal agreement between you, the customer, and Code 42
Software, a Delaware corporation (�Code 42�) regarding the license, installation
and subscription to use Code 42's CrashPlan, CrashPlan+, CrashPlan+ Unlimited,
CrashPlan+ Family Software and/or the Public Cloud (hereinafter to each of, and
collectively to, the �Code 42 Products and Services�). In this Agreement, �you
a
nd �your� refer to you, the customer, and his or her agents, and �we�, �us� and
�our� refer collectively to Code 42.

THE CODE 42 PRODUCTS ARE FOR PERSONAL/NON-COMMERCIAL USE ONLY. IF YOU WISH TO
LICENSE AND SUBSCRIBE TO CODE 42 PRODUCTS AND SERVICES FOR COMMERCIAL OR
BUSINESS PURPOSES, PLEASE REFER TO THE CODE 42 PRO AND PROe PRODUCTS FOUND

http://www.crashplan.com/business/compare.html

Do you accept and agree to be bound by the EULA? (yes/no) yes

What directory do you wish to install CrashPlan to? [/usr/local/crashplan]
/usr/local/crashplan does not exist. Create /usr/local/crashplan? (y/n) [y] y

What directory do you wish to link the CrashPlan executable to? [/usr/local/bin] ## Press Enter

What directory do you wish to store backups in? [/usr/local/var/crashplan]
/usr/local/var/crashplan does not exist. Create /usr/local/var/crashplan? (y/n) [y] ## Press Enter

What directory contains your SYSV init scripts? [/etc/init.d] ## Press Enter
What directory contains your runlevel init links? [/etc/rc2.d] ## Press Enter

Your selections:
CrashPlan will install to: /usr/local/crashplan
And put links to binaries in: /usr/local/bin
And store datas in: /usr/local/var/crashplan
Your init.d dir is: /etc/init.d
Your current runlevel directory is: /etc/rc2.d

Is this correct? (y/n) [y] y

Unpacking /./CrashPlan_3.5.3.cpi ...
49581 blocks

Your Linux system is currently configured to watch 8192 files in real time.
We recommend using a larger value; see the CrashPlan support site for details

Starting CrashPlan Engine ... Using standard startup
OK

CrashPlan has been installed and the Service has been started automatically.

Press Enter to complete installation.

Important directories:
Installation:
/usr/local/crashplan
Logs:
/usr/local/crashplan/log
Default archive location:
/usr/local/var/crashplan

Start Scripts:
sudo /usr/local/crashplan/bin/CrashPlanEngine start|stop
/usr/local/crashplan/bin/CrashPlanDesktop

You can run the CrashPlan Desktop UI locally as your own user or connect
a remote Desktop UI to this Service via port-forwarding and manage it
remotely. Instructions for remote management are in the readme files
placed in your installation directory:
/usr/local/crashplan/doc

Would you like to start CrashPlanDesktop? (y/n) [y] ## Press Enter

To start the Desktop UI:
/usr/local/bin/CrashPlanDesktop

Installation is complete. Thank you for installing CrashPlan for Linux.

گام سوم : راه اندازی برنامه

این برنامه پس از نصب به صورت خودکار راه اندازی می شود، اگر این اتفاق رخ نداد ، راه حل های زیر را دنبال کنید .
۱ . ویرایش فایل run.conf در دایرکتوری نصب برنامه با دستور زیر انجام می گیرد .

sudo nano /usr/local/crashplan/bin/run.conf

2.هدایت به بخش پایانی GUI_JAVA_OPTS و خط زیر را اضافه کنید .

-Dorg.eclipse.swt.browser.DefaultType=mozilla

برای نمونه :

[...]
GUI_JAVA_OPTS="-Dfile.encoding=UTF-8 -Dapp=CrashPlanDesktop -DappBaseName=CrashPlan -Xms20m -Xmx512m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dsun.net.inetaddr.ttl=300 -Dnetworkaddress.cache.ttl=300 -Dsun.net.inetaddr.negative.ttl=0 -Dnetworkaddress.cache.negative.ttl=0 -Dc42.native.md5.enabled=false -Dorg.eclipse.swt.browser.DefaultType=mozilla"

گام چهارم : سپس فایل را ذخیره کنید و اکنون باید برنامه به درستی راه اندازی شود .

گام پنجم : اکنون از شما خواسته می شود حساب کاربری ایجاد کنید .

CrashPlan-_013

در حال حاضر، شما به رابط اصلی CrashPlan هدایت می شوید.

CrashPlan-_014

هر چند که نسخه رایگان است، اما برای استفاده از ویژگی های CrashPlan مرکزی ابر به مدت ۳۱ روز از روز از نصب می توانید بهره ببرید و پس از ۳۱ روز، شما باید نسخه های پرداختی مشترک را درخواست کنید .

برای استفاده از Crashplan می توانید فایل ها یا پوشه های backup را به محل های دیگر انتقال دهید .

CrashPlan-_015

برای بازگرداندن اطلاعات به بخش بالای سمت چپ رفته و از منوی مورد نظر گزینه رفته و فایل های درخواستی را انتخاب کنید و بر روی Restore کلیک کنید .

CrashPlan-_020

اکنون براحتی backup بگیرید .

نوشته CrashPlan : ابزاری چند سطحی در محل ، خارج از محل و راه حلی برای Cloud Backup اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.برچسب ها : , ,