منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

CSS Syntax

جلسه دوم

در این جلسه با Synatx در CSS آشنا می شویم در هر جلسه نکاتی رو میگم چون معتقدم اگر زیاد نکته های مربوط به یک جلسه رو همون جلسه بگم خیلی ها فراموش میشه برای همین سعی میکنم جوری بگم که یادتون بمونه

خب

 یک دستور CSS دو بخش اصلی داره Selector و declaration خب بزارید با یه مثال توضیح بدم

\"\"

Selector یه تگ html هست که شما میخواید روش تغییراتی ایجاد کنید (استایلی تازه اعمال کنید)

Declaration شامل یک property (مشخصه) و value (مقدار) هست property صفتی هست که میخواید اعمال کنید و value نوع صفت مثلا من میگم ماشینم رنگش (Property) آبی(value) باشه

آخر هر دستور در CSS به ; ختم میشه برای خوانایی بیشتر سعی کنید هر دستور و در یک خط بنویسید مثل زیر

P {

Color:red;

Text-align:center;

}

توضیحات در CSS با */ شروع میشه و آخر توضیحات و با /* ختم میشه مثال:

/* this is first comment */

Text-align:center;

\"\" \"\"برچسب ها : , , ,