منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

DataBase Resident Connection Pool یا DRCP

در اوراکل ابزاری بنام DRCP وجود دارد این ابزار مدیریت ارتباطات کاربران را عهده دار است، DRCP همانند واسط JNDI در درون بانک اطلاعاتی عمل می‌کند و باعث می‌شود تا منابع سخت‌افزاری کامپیوتر سرویس دهنده آزاد‌تر باشد.