منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

DDoS Attack Security Advisory

پیرو افزایش چشمگیر حملات DDoS (Distributed Denial of Service) در سطح اینترنت، دپارتمان امنیت ملی
آمریکا یا
DHS (Department of Homeland Security) اقدام به انتشار یک pdf با محتوای توضیحی و پیشنهادی امنیت
لایه های مدل
OSI نموده است. در این فایل pdf انواع حمله های DoS به نفکیک هر لایه، از لایه فیزیکال
تا لایه کاربرد (
Application) به اختصار توصیح داده
شده است. ضمن اینکه انواع ترافیک های تولید شده برای شروع یک حمله
DDoS در ارتباط با لایه های Application، Network و Transport با توضیح مختصری در خصوص هر نوع
ترافیک تولید شده آورده شده است.


لینک دانلود فایل PDF:


DHS DDoS Security Advisoryبرچسب ها :