منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

device not managed

اگر network manager شما در system tray در مورد wired connection این جمله رو نوشت و شما اعصابتون خورد شد که خب یعنی چی این حرف؟! خونسرد باشید و این کار رو بکنید:

sudo gedit /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

اگه فایل بالا خالی بود:

sudo gedit /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf

و عبارت managed=false رو به managed=true تغییر بدید و بعد:

sudo /etc/init.d/network-manager restart

اگر تغییری نکرد یک بار reboot کنید. اگر باز تغییری نکرد google کنید!!

منبعبرچسب ها :