منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Edsger Dijkstra یک دانشمند کامپیوتر

Edsger Dijkstra

امروز می خواهیم به زندگی  Edsger Dijkstra ، دانشمند علوم کامپیوتر، که در سن ۷۲ سالگی در سال ۲۰۰۲ از دنیا رفت بپردازیم.

اگر شما در چند دهع ی اخیر از کامپیوتر یا گوشی هوشمند استفده کرده اید پس حتما از کارهای  Edsger Dijkstra استفاده کرده اید. تحقیقات او در زمینه ی کامپیوتر که تا زمان مرگش در سال ۲۰۰۲ است ، در بسیاری از زمینه های مختلف رشد کرده اند و بسیار مهم شده است.  در اینجا چند نکته از زندگی و علمش را که احتمالا نمی دانید مرور می کنیم.

اگر شما با ایشان کلاسی در مورد علوم کامپیوتر داشته اید احتمالا هیچگاه کامپیوتری را برای آن کلاس لمس نکرده اید

پروفسور داکسترا در جایی گفته اند :

ربط علم کامپیوتر به رایانه های بیشتر از ربط علم نجوم به تلسکوپ نیست.

و او بر این اساس تدریس می کرد. او طرفدار ظرافت در اثبات ریاضی بود . نمرات دانشجویان را با یک امتحان نهایی مشخص می کرد  ، ولی نه با امتحانی که جوابش در روی یک تکه کاغد یا تایپ شده در کامپیوتر باشد ، بلکه هر کدام از دانشجویان امتحانی شفاهی و جداگانه ای در دفتر کارش یا خانه اش می دادند. امتحان شفاهی در هر بار یک ساعت طول می کشید و و از دانشجویان خواسته می شد پاسخ دهند که چگونه  عبارت های مختلف ریاضی داده شده را اثبات می کنند و ایدهایشان را بیان کنند. و از آن ها خواسته می شد که ایده هایشان را روی تخته سیاه بنویسند. و بعد امتحان به دانشجویان نوشیدنی پیشنهاد می داد البته در صورتی که به سن قانونی رسیده بودند اگر نه به آن ها چای پیشنهاد می کرد.

او از ایمیل و ادیتور متن استفاده نمی کرد

داکسترا به خاطر دوری کردن از کامپیوترش بسیار مشهور بود. او به جای تایپ کردن مطالبش در یک ادیتور متن با کامپیوتر ، همه چیز را با دست رو کاغذ می نوشت . او به این گونه بیش از هزار مقاله را با خط خوب و زیبا نوشت. او به هر مقاله ای که می نوشت یک شناسه می داد که شامل یک شماره با حروف اول اسمش بود . نمونه ای از دست خط او را در تصویر زیر می بینید:

Edsger Dijkstra's hand writing

دانش آموزانی که با داکسترا کار داشتند به ایمیل او  ایمیل می زدند ، منشی داکسترا ایمیل های او را چاپ می کرد و به او می داد و او با دست روی کاغذ جواب آن ها را می داد و منشی جواب نوشته شده توسط داکسترا را دوباره ایمیل می کرد.

رایانه تنها تکنولوژی نیود که او از آن دوری می کرد بلکه او به شدت از استفاده از پروجکتور دوری می کرد، و او آن را سم پروسه ی آموزشی می نامید. ( من هم به شدت با این حرف موافقم )

از نقشه ی گوگل استفاده می کنید ؟ پس می توانید از داکسترا تشکر کنید.

در میان کمک های ارزشمند او به دنیای کامپیوتر ، یکی از از کارهای او ارایه ی یک الگوریتم برای پیدا کردن کوتاه ترین مسیر از یک نقطه درون گراف به سایر نقاط است که به الگوریتم دایکستر معروف است ( در اولین فرصت هم توضیح و هم کدش را در بلاگ قرار می دهم) .این الگوریتم در بسیاری از کارها استفاده می شود از نقشه یابی گرفته تا در شبکه ، اینترنت ، ارتباطات ، خطوط تلفن ، تعیین مسیر همواپیما ها و …  .

او یک کمپانی داشت که وجود نداشت

او در بسیاری از مقالاتش یک کمپانی تخیلی را شرح می دهد که او رییسش است و تیوری ها و قضایای ریاضی را می فروشد. اسم آن کمپانی Mathematics, Inc بود. یکی از بزرگ ترین پیروزی ها و افتخارات شرکت او اثبات فرضیه ریمان است.

او اولین برنامه نویس در هلند بود

در سال ۱۹۵۰ پدرش به او پیشنهاد داد که یک درس برنامه نویسی را در دانشگاه بردارد. داکسترا درس را برداشت ، او باور پیدا کرد روزی فیزیک نظری به کامپیوتر ها وابسته خواهد شد (او در آن زمان در دانشگاه Leiden فیزیک می خواند). در ادامه ی همان سال  Mathematisch Centrum به او یک شغل پیشنهاد داد که او را اولین برنامه نویس استخدام شده در هلند کرد.

ترجمه ی آزاد از : Retrobituaries: Edsger Dijkstra, Computer Scientist

 

Digg This  Reddit This  Stumble Now!  Buzz This  Vote on DZone  Share on Facebook  Bookmark this on Delicious  Kick It on DotNetKicks.com  Shout it  Share on LinkedIn  Bookmark this on Technorati  Post on Twitter  Google Buzz (aka. Google Reader)  برچسب ها :