منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Environment


متغیرهای محیط

متغیرهای محیط باعث سردرگمی بسیاری هستند. عموماً اشخاص تصور می‌کنند «محیط» یک مخزن سراسری از تنظیمات برای سیستم گسترده است که پردازش‌ها در آن غوطه‌ور می‌شوند. این صحیح نیست.

به طور خلاصه:

متغیرهای محیط(نشان داده شده توسط env) همان پارامترهای Bash (نشان داده شده با set) نیستند. آنها سراسری نیستند (هر پردازش مجموعه خودش را دارد)، و آنها تنها وقتی پردازش فرزند تولید می‌شود از والد کپی می‌شوند. شما نمی‌توانید متغیرهای یک پردازش دیگر را تجدید نمایید. Bash به شما اجازه می‌دهد، رشته‌ها را به وسیله پیوند زدن یک پارامتر با همان نام به آن، با استفاده از فرمان export به متغیرهای محیط خودش تخصیص بدهید.

ادامه مطلب