منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

epel ابزاری برای مدیران و عامه

یکی از ویژگی لینوکس استفاده از مخازن برای دسترسی به منابع عظیم نرم افزاری است . ولی در redhat بیس ها مانند : oracle linux , centos , redhat , fedora , … امکان اضافه کردن و نصب از طریق مخازن موجود نیست . برای نمونه : من یک oracle linux  دارم که بصورت full از طریق dvd  برنامه ها رو نصب کردم حالا میخوام یه برنامه دیگه رو نصب کنم . مخازنی وجود نداره تا اضافه کنم . نگران نباشید epel  برای کمک آماده است . ؟؟؟!!!!!!

 

 


برای نصب برنامه اول باید برنامه رو دانلود کنیم . برای نصب در ورژن های ۵ داریم :

Centos , redhat , oracle linux , …  ۵٫x

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm
sudo rpm -Uvh remi-release-5*.rpm epel-release-5*.rpm
Centos , redhat , oracle linux , ...  ۶٫x

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
sudo rpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm

نکته : با دستور rpm -Uvh  اقدام به نصب برنامه ها می کنیم .

حال اگه یه لیست بگریم از تنظیمات /etc/yum.repos.d  می بنیم که مخازن اضافه شده

$ ls -1 /etc/yum.repos.d/epel* /etc/yum.repos.d/remi.repo
/etc/yum.repos.d/epel.repo
/etc/yum.repos.d/epel-testing.repo
/etc/yum.repos.d/remi.repo

حال بعد از یه    yum    update   مخازن به سیستم اضافه میشه .

 

موفق و گنو/لینوکسی باشید .

نوشته epel ابزاری برای مدیران و عامه اولین بار در مرجع اپن سورس ، گنو/لینوکس پدیدار شد.برچسب ها : , , , , , , ,