منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

error apt-cache

با سلام

امروز برای اولین بار نمی‌دونم چی شد اما سیناپتیک خطای پر شدن cache می‌داد که به کمک سمیر رحمانی با دستورهای زیر درست شد :

۱-

gedit /etc/apt/apt.conf

اگر نبود بسازیدش

۲-خط زیر را در  فایل بالا کپی کنید:

;APT::Cache-Limit 40000000

یا علی
برچسب ها :