منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Fast Recovery Area چیست و تنظیم آن در اوراکل

Fast Recovery Area یا FRA محلی برای ذخیره فایل های مرتبط با Recovery است که بر اساس مقدار دهی پارامتر هایی، تنظیم می شود. تمامی فایل هایی که برای ترمیم یک پایگاه داده مورد نیاز هستند (مانند Control File ها) در این محل ذخیره می شوند. محل تعیین شده بعنوان FRA بصورت ترکیبی برای چند پایگاه داده استفاده می شود. فایل هایی که در FRA ذخیره می شوند به دو دسته : فایل های دائمی و فایل های موقتی و ناپایدار، تقسیم می شوند. فایل های دائمی آن دسته از فایل ها هستند که همواره مورد استفاده instance هستند، مانند Control File ها. فایل های موقتی یا ناپایدار، فایل هایی هستند که تنها زمان انجام عمل Recovery (عمل ترمیم) مورد استفاده قرار می گیرند.همواره یک کپی از Control File بصورت دائمی در FRA نگه داری می شود. این لازم است که یک کپی از Control File در FRA نگه داری شود، زیرا اوراکل زمان راه اندازی، Control File را می خواند و اطلاعات پایگاه داده مربوطه، مانند مسیر قرار گیری Data File ها و نام پایگاه داده و غیره را از روی آن می خواند. فایل دیگری که بصورت دائمی در FRA نگه داری می شود، Online Redo Log File ها هستند. یک کپی آینه ای (mirrored copy) از این فایل ها (گروه فایل ها) در FRA نگه داری می شود.

در هنگام ایجاد پایگاه داده و با استفاده از دستور CREATE DATABASE به همراه عبارت LOGFILE می توانید مسیر را مشخص کنید، در غیر اینصورت این فایل ها در محل تعیین شده برای FRA بر اساس تنظیمات پارامتر های مقدار دهی شده، ذخیره می شوند.

از فایل هایی که بصورت موقتی و ناپایدار در FRA می توان به موارد زیر اشاره نمود :

Archive Redo Log File ها : وقتی که FRA پیکربندی شد، پارامتر LOG_ARCHIVE_DEST بصورت خودکار، به محل FRA تنظیم می شود. فرایند پس زمینه، فایل های Archive Redo Log File را ایجاد می کند، بصورت پیش فرض در FRA ذخیره می کند، در غیر اینصورت (عدم پیکربندی FRA)، آنها در مسیر های پارامتر LOG_ARCHIVE_DEST ذخیره خواهد نمود. اگر مسیر های LOG_ARCHIVE_DEST پیکربندی نشده باشند، آنگاه بصورت پیش فرض، در محل FRA ذخیره می کند.

Flashback Log ها : فایل های Flashback Log ها زمانی که قابلیت Falshback در پایگاه داده فعال شده باشد، ایجاد می شوند.

Control File Autobackup ها : بصورت پیش فرض، پشتیبان های خودکار ایجاد شده از Control File ها، توسط RMAN، در محل FRA ذخیره می شوند.

Data File Copy ها : با استفاده از دستور BACKUP AS COPY می توان Image Copies هایی از Data File ها توسط RMAN ایجاد و در FRA ذخیره نمود.

پیکربندی FRA

برای پیکربندی FRA، نیاز است که دو پارامتر زیر را مقدار دهی (تنظیم) کنیم

  • DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE : این پارامتر میزان فضای تعیین شده برای FRA را تعیین می کند. در اصل یک محدودیت از میزان کل فضا برای FRA ایجاد می کند، تا مشکلی برای دیگر اهداف پیش نیاید. یک میزان پیشنهادی برای اندازه این پارامتر، مجموعی از اندازه پایگاه داده، اندازه incremental backups و اندازه Archive Redo Log File ها که هنوز بر روی Tape کپی نشده اند. حداقل میزان هم برابر اندازه Archive Redo Log File هایی هستند که هنوز بر روی Tape کپی نشده اند.
  • DB_RECOVERY_FILE_DEST

پس دو مطلب را پیش از ایجاد ناحیه FRA باید در نظر داشت :

  1. تعیین محلی برای FRA توسط پارامتر DB_RECOVERY_FILE_DEST
  2. FRA چه میزان فضا می بایست داشته باشد، که توسط پارامتر DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE تعیین می شود.

با استفاده از دستور های زیر و تنظیم پارامتر های بالا، به ترتیب گروه دیسک FRA+ از مجموعه گروه های دیسک ASM و اندازه 10 گیگابایت، محل FRA تنظیم خواهد شد.

;’ ‘ = alter system set dba_recovery_file_dest

;’ ‘ = alter system set dba_recovery_file_dest_size

در صورتی که فضای در نظر گرفته شده برای FRA به اتمام برسد، خود سیستم بصورت خودکار فایل های غیر لازم را پاک می کند. (با استفاده از retention policy که RMAN فایل های غیر لازم و ضروری را از FRA پاک می کند)برچسب ها : , , , ,