منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Five beautifully simple Conky themes

Five beautifully simple Conky themes.برچسب ها : , ,