منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

FreeBSD 10.0-RC5 Now Available


پنجمین نسخه Release Candidate از سیکل تولید FreeBSD 10.0-RELEASE در حال حاظر در FTP Server های سایت مورد نظر برای ماشین های amd64, i386, ia64, powerpc, powerpc64,
sparc64
برای دانلود موجود است.
انتظار بر این است که این آخرین نسخه تولید شده
Release Candidate 
باشد و پس از آن باید منتظر نسخه اصلی
FreeBSD 10-Release
باشیم.برچسب ها :