منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

FreeBSD 10-RC4

سیکل طولانی و شدید توسعه FreeBSD 10 امروز با چهارمین نسخه کاندید (و احتمالا آخرین نسخه) آن ادامه یافت. چهارمین نسخه Release Candidate  برای ماشین های amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64 روی FTP Server های سایت FreeBSD موجودند. انتظار می رود این نسخه آخرین نسخه از سیکل تولید FreeBSD 10-Release RC باشد. تغییرات نسخه جدید شامل برقراری محدودیتهای امنیتی اولیه برای سرویس ntpd در حالت default install و رفع باگهایی در آخرین نسخه پورت شده Java برای FreeBSD است.

انتظار می رود نسخه نهایی FreeBSD 10-Release در 14 ژانویه 2014 منتشر گردد.برچسب ها :