منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

FTP از PL/SQL

گاهی اوقات بهتر است که کارهای FTP را بجای تکیه‌کردن بر بروی CRON یا AT، مستقیما از PL/SQL آغاز کنید.

شل اسکریپت

روش اول بر روی فرآیندی بر پایه‌ی جاوا اتکا دارد که می‌تواند برای آغاز کردن یک شل اسکریپت، و به طبع آن اجرا کردن فرآیندی انتقالی، به‌کار گرفته شود. این روش در دستورهای شل از  PL/SQL توضیح داده شده است. شل اسکریپت ممکن است شبیه چیزی باشد که به دنبال می‌آید:

#! /bin/ksh

# Move to appropriate directory on local server
cd /extracts

# FTP all files in directory
ftp -inv ftp.company.com <<EOF
user ftpuser ftppassword
# Move to appropriate directory on remote server.
cd /loads
ascii
mput *.*
bye
EOF

ادامه مطلب