منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

GCC 5.0 حتی نمی‌تواند تفاوت عمده‌ای را برای AMD Steamroller نشان دهد

اینجا آخرین مدل APUهای AMD Kaveri برای تست در اختیار سایت Phoronix قرار گرفته است. آخرین ماجراجویی APU که چگونگی عملکرد GCC در مقایسه بین GCC 4.9 و GCC 4.10 است، که انتظار می رود تبدیل به GCC 5.0 شود.

منبع اصلی خبر

Google+ Google+ Google+