منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Global Menu برای گنوم شل

Global Menu را در گنوم ۲ به یاد دارید؟ پروژه ای که به این دلیل که اوبونتو بر روی محصول مشابه آن کار کرد برای مدتی غیرفعال شد. حال این نرم افزار با نسخه ی جدیدی مخصوص گنوم۳ وگنوم شل بازگشته است. نسخه ی آزمایشی و آلفای پورت شده ی این نرم افزار به GTK3 در دسترس علاقه مندان قرار دارد.

\"\"

Global Menu جدید با نرم افزار مبتنی بر GTK کار می کند. تفاوتی ندارد که نرم افزار مبتنی بر GTK2 باشد یا GTK3. پس نباید انتظار داشت نرم افزارهای QT یا نرم افزارهایی مانند Libre Office و Firefox با آن کار کنند.

\"\"

حال فرآیند نصب را در سه توزیع آرچ، اوبونتو و فدورا بررسی می کنیم.

نصب در آرچ لینوکس بسیار ساده است اما برای اوبونتو ۱۱.۱۰ و فدورا ۱۵ مراحل بیشتری نیاز است. در آرچ لینوکس این نرم افزار از طریق AUR به راحتی قابل نصب است:

yaourt -S gnome-globalmenu-git

برای اوبونتو و فدورا ابتدا باید از نصب بودن بسته های مورد نیاز اطمینان حاصل کنیم. در اوبونتو:

sudo apt-get install git-core valac-0.12 libvala-0.12-dev libgtk-3-dev gobject-introspection libgirepository1.0-dev libgtk2.0-dev autotools-dev automake autoconf intltool libtool

در فدورا:

sudo yum install git vala-devel gtk3-devel gobject-introspection-devel gtk2-devel autogen automake autoconf intltool glibc-devel libtool

سپس باید GlobalMenu 0.9 alpha5 را دانلود و اکسترکت کنیم. این کار برای سه فایلی که در نسخه ی Git وجود ندارند لازم است:

cd

mkdir -p globalmenu

cd globalmenu

wget http://gnome2-globalmenu.googlecode.com/files/gnome-globalmenu-0.9.alpha5.tar.bz2

tar -xvf gnome-globalmenu-0.9.alpha5.tar.bz2

سپس نسخه ی Git را دریافت می کنیم:

git clone git://github.com/gnome-globalmenu/gnome-globalmenu.git

سپس فایل هایی که در نسخه ی Git وجود ندارد را از مرحله ی دوم جایگزین می کنیم:

cd gnome-globalmenu

git checkout gnome-3

cp ../gnome-globalmenu-0.9.alpha5/src/{module.c,header.h,header-gtk2.h} ./src

 حال سورس بدست آمده را کامپایل می کنیم

autoreconf --force --install --verbose

./autogen.sh --prefix=/usr

make

sudo make GTK2_MODULES_DIR=/usr/lib/gtk-2.0/modules GTK3_MODULES_DIR=/usr/lib/gtk-3.0/modules GLIB_COMPILE_SCHEMAS=/bin/true install

sudo glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas

در این نسخه از Gnome Global Menu نسخه ی گنوم شل ۳.۰.۲ در نظر گرفته شده است اما نسخه ی فعلی بر روی اوبونتو و فدورا ۳.۱.۴ است. پس باید این موضوع را در نظر بگیریم:

در اوبونتو:

sudo sed -i 's/3\\.0\\.2/3\\.1\\.4/' /usr/share/gnome-shell/extensions/[email protected]/metadata.json

ln -sfv /usr/lib/gtk-2.0/modules/libglobalmenu-gtk2.so /usr/lib/gtk-2.0/modules/libglobalmenu-gtk.so

در فدورا:

sudo sed -i 's/3\\.0\\.2/3\\.1\\.4/' /usr/share/gnome-shell/extensions/[email protected]/metadata.json

ln -sfv /usr/lib/gtk-2.0/modules/libglobalmenu-gtk2.so /usr/lib/gtk-2.0/modules/libglobalmenu-gtk.so

حال با یک Logout و Login مجدد به سیستم باید بتوانید از آن استفاده کنید.

با این دستور می توان کارکرد آن را آزمایش کرد:

gnome-globalmenu-manager & GTK_MODULES=globalmenu-gtk gedit

باید بتوان اسکریپت آن را در Gnome-Tweak-Tool مشاهده کرد. برای اینکه این نرم افزار به صورت خودکار در هنگام بوت سیستم اجرا شود:

cp ~/globalmenu/gnome-globalmenu/globalmenu.sh /etc/profile.d/

sudo chmod +x /etc/profile.d/globalmenu.sh

منبعبرچسب ها : , , ,