منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

GNOME 3.0

GNOME 3.0 released.
Slashdot effect observed.
No Slashdot post in sight.
Great job, everyone!برچسب ها : ,