منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Gnome 3 Menu Mockups ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog

Gnome 3 Menu Mockups ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog.برچسب ها : , , , , ,