منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

GNOME Shell Workspace Indicator Extension ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog

GNOME Shell Workspace Indicator Extension ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog.برچسب ها : , , , ,