منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

GostCrypt 1.0 جایگزین TrueCrypt

اگر از نرم‌افزار TrueCrypt استفاده می‌کردید حتماً می‌دانید که این نرم‌افزار دیگر توسعه داده نمی‌شود و دلیل خاصی هم برای این موضوع اعلام‌نشده است بااین‌حال دو انشعاب از این نرم‌افزار به وجود آمده است که ipherShed و GostCrypt. نام دارند. در این مطلب به آموزش نصب GostCrypt خواهیم پرداخت.

MasHtsB

آخرین نسخه‌ی این نرم‌افزار GostCrypt 1.0 است که از نسخه‌ی ۷.۱a نرم‌افزار TruCrypt منشعب شده است. برای نصب آن ابتدا وابستگی‌های زیر را نصب نمایید:

$ sudo apt-get install build-essential libwxgtk2.8-dev nasm pkg-config git wx2.8-headers libwxbase2.8-dev libfuse-dev libfuse2 libgtk2.0-dev

و با دستورات زیر GostCrypt را دانلود نمایید:

$ cd ~

$ wget gostcrypt.org/download/1.0/linux/GostCrypt_Linux_1.0.tar.gz

$ tar -xzvf GostCrypt_Linux_1.0.tar.gz

$ cd GostCrypt_Linux_1.0

سپس دستورات زیر را اجرا نمایید:

$ wget ftp://ftp.rsasecurity.com/pub/pkcs/pkcs-11/v2-20/pkcs11f.h ftp://ftp.rsasecurity.com/pub/pkcs/pkcs-11/v2-20/pkcs11t.h ftp://ftp.rsasecurity.com/pub/pkcs/pkcs-11/v2-20/pkcs11.h

$ export PKCS11_INC=~/GostCrypt_Linux_1.0

آن را کامپایل نموده:

$ make

$ LIBS=-ldl make

و برای آن یک میانبر بسازید:

$ sudo ln -sf ~/GostCrypt_Linux_1.0/Main/gostcrypt /usr/bin/gostcrypt

حالا از نرم‌افزار لذت ببرید.

ارسال نظر سریعبرچسب ها : , , , ,