منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

inxi‌ اسکریپت خط فرمان برای بدست آوردن اطلاعات سیستمی

شاید inxi ساده ترین و کاملترین ابزاری باشد که بتوان توسط آن اطلاعات سیستمی در لینوکس را بدست آورد. ابزارهای زیادی در این سایت برای بدست آوردن اطلاعات سیستمی و سخت افزاری در لینوکس معرفی شده اند ولی inxi‌ نسبت به آنها استفاده ساده تر، اطلاعات خلاصه و کاربردی تر را نشان می دهد.

 برای نصب inxi در توزیع های مختلف از دستورهای زیر استفاده کنید

# Ubuntu/Debian users
sudo apt-get install inxi

# CentOS/Fedora users
sudo yum install inxi

# openSUSE users
sudo zypper in inxi

# arch and manjaro users
sudo pacman -S inxi

دستور زیر با استفاده از سویئچ b- اطلاعات پایه (Basic Information) را نشان می دهد.

sudo inxi -b

#################
#   OUTPUT  #
#################

System:  Host: manjaro-falearn Kernel: 3.18.42-1-MANJARO x86_64 (64 bit) Desktop: KDE Plasma 5.7.5
      Distro: Manjaro Linux
Machine:  System: Apple (portable) product: MacBookPro8 1 v: 1.0
      Mobo: Apple model: Mac-94245B3640C91C81 v: MacBookPro8 1
      UEFI: Apple v: MBP81.88Z.0047.B2C.1510261540 date: 10/26/15
Battery  BAT0: charge: 39.5 Wh 97.5% condition: 40.5/57.7 Wh (70%)
CPU:    Dual core Intel Core i5-2415M (-HT-MCP-) speed/max: 884/2900 MHz
Graphics: Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
      Display Server: X.Org 1.18.4 driver: intel Resolution: 1280x800@60.22hz
      GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 12.0.3
Network:  Card-1: Broadcom NetXtreme BCM57765 Gigabit Ethernet PCIe driver: tg3
      Card-2: Broadcom BCM4331 802.11a/b/g/n driver: bcma-pci-bridge
Drives:  HDD Total Size: 320.1GB (6.6% used)
Info:   Processes: 222 Uptime: 3:11 Memory: 1669.1/15965.1MB Client: Shell (bash) inxi: 2.3.1 
 • سویئچ A-‌ برای نمایش اطلاعات کارت صدا ( Audio/Soun).
 • سویئچ B- نمایش مربوط به اطلاعات باتری لپ تاپ.
 • سویئچ C-  نمایش کاملی از اطلاعات در مورد پردازنده سیستم.
 • سویئچ D-‌ نمایش اطلاعات در مورد هارد دیسک ها (مثلا نمایش اطلاعات در مورد اولین هارد دیسک متصل به سیستم یعنی dev/sda/)
 • سویئچ G- برای نمایش اطلاعات در مورد کارت گرافیک متصل به سیستم.
 • سویئچ i-‌ نمایش اطلاعات در مورد اینترفیس های متصل به سیستم مانند آدرس IP‌ و سازنده هر یک از کارت های شبکه.
 • سویئچ I-‌ نمایش اطلاعات در مورد uptime، تعداد فرایندها، پوسته پیشفرض کاربر و حافظه اصلی سیستم.
 • سویئچ P- نمایش اطلاعات در مورد پارتیشن های موجود.
 • سویئچ های N- و n- هر یک اطلاعاتی در مورد کارت های شبکه را نشان می دهند.

همچنین می توانید با دستور man inxi راهنمای دستور را مطالعه کنید.



برچسب ها : , , , , ,