منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Kongoni GNU/Linux 2011 RC2

دومین
نسخه کاندیدای انتشار از Kongoni
GNU/Linux 2011 منتشر
شد. این
توزیع یک توزیع و دیسک زنده ۱۰۰٪ آزاد
مبتنی بر Slackware است.
این نسخه
اشکال گزارش شده بر روی نصاب سیستم را
برطرف می‌نماید. علاوه
بر رفع اشکال، برنامه نصب اکنون از
Partition Manager برای
پارتیشن‌بندی سیستم استفاده می‌کند و
فرمت پارتیشن‌ها نیز انتخابی است.
برای اطلاعات
دقیق‌تر اینجا
را ببینید. دریافت:
kongoni-2011-i486-rc2-firefly.iso
(673MB, MD5)برچسب ها : , ,